Tercer Semestre

En aquest semestre treballaràs contingut més específic i diferent del vinculat a l'atenció personal i administrativa.

Mòduls del Tercer semestre

MP7: Codificació sanitària

Aquest mòdul té una càrrega lectiva de 132 Hores dividides en dues UF

194,19 

MP9: Validació i explotació de dades

Aquest mòdul té una càrrega lectiva de 132 Hores dividides en dues UF

194,19 

MP12: Empresa i iniciativa emprenedora

Aquest mòdul té una càrrega lectiva de 66 Hores dividides en dues UF

97,10 

MP13: Anglès

Aquest mòdul té una càrrega lectiva de 99 Hores dividides en dues UF

145,65 

UF del Tercer Semestre

UF1 Codificació específica de patologia sistèmica

97,10 

UF2 Codificació específica de lesions i emmetzinaments

48,55 

UF3 Codificació específica de patologia obstètrica i del període perinatal

57,12 

UF1 Estadística i epidemiologia

99,23 

UF2 Bases de dades sanitàries

97,10 

Veure altres semestres