Tercer Semestre

En aquest semestre treballaràs contingut més específic i diferent del vinculat a l'atenció personal i administrativa.

Mòduls del Tercer semestre

MP7: Codificació sanitària

Aquest mòdul té una càrrega lectiva de 132 Hores dividides en dues UF

228,46 

MP9: Validació i explotació de dades

Aquest mòdul té una càrrega lectiva de 132 Hores dividides en dues UF

228,46 

MP12: Empresa i iniciativa emprenedora

Aquest mòdul té una càrrega lectiva de 66 Hores dividides en dues UF

114,23 

MP13: Anglès

Aquest mòdul té una càrrega lectiva de 99 Hores dividides en dues UF

171,35 

UF del Tercer Semestre

UF1 Codificació específica de patologia sistèmica

114,23 

UF2 Codificació específica de lesions i emmetzinaments

57,12 

UF3 Codificació específica de patologia obstètrica i del període perinatal

57,12 

UF1 Estadística i epidemiologia

114,23 

UF2 Bases de dades sanitàries

114,23 

Veure altres semestres