Primer Semestre

Aquest semestre t’ajudarà a establir les bases per poder atendre els pacients a nivell administratiu i psicològic.

Mòduls del primer semestre

MP1: Gestió de pacients

Aquest mòdul té una càrrega lectiva de 66 hores dividides en dues UF.

97,10 

MP6: Ofimàtica i processament de la informació

Aquest mòdul té una càrrega lectiva de 132 hores dividides en tres UF.

194,19 

MP8: Atenció psicosocial al pacient/usuari

Aquest mòdul té una càrrega lectiva de 66 hores dividides en dues UF.

97,10 

MP10: Gestió administrativa sanitària

Aquest mòdul té una càrrega lectiva de 99 hores dividides en dues UF.

145,65 

MP11: Formació i orientació laboral

Aquest mòdul té una càrrega lectiva de 66 hores dividides en dues UF.

97,10 

UF del primer semestre

UF1 Gestió de pacients en l’atenció primària i l’atenció especialitzada

64,73 

UF2 Gestió i derivació de pacients en les diferents prestacions assistencials

32,37 

UF1 Tecnologia i comunicacions digitals, i processament de dades

48,55 

UF2 Tractament avançat de la informació, arxiu i presentació de la informació escrita

48,55 

UF3 Gestió de dades, disseny de fulls de càlcul i integració d’aplicacions

97,10 

UF1 La comunicació en l’àmbit assistencial

48,55 

UF2 Orientació i assessorament en l’àmbit sanitari

48,55 

UF1 La gestió administrativa als centres sanitaris

48,55 

UF2 La gestió administrativa en assajos clínics i projectes de recerca

97,10 

UF1 Incorporació al treball

48,55 

UF2 Prevenció de riscos laborals

48,55 

Veure altres semestres