Primer Semestre

Aquest semestre t’ajudarà a establir les bases per poder atendre els pacients a nivell administratiu i psicològic.

Mòduls del primer semestre

Gestió de pacients

Aquest mòdul té una càrrega lectiva de 66 hores.

123,75 

Ofimàtica i procés de la informació

Aquest mòdul té una càrrega lectiva de 132 hores.

247,50 

Atenció psicosocial al pacient/usuari

Aquest mòdul té una càrrega lectiva de 33 hores.

61,87 

Gestió administrativa sanitària

Aquest mòdul té una càrrega lectiva de 66 hores.

123,75 

Itinerari personal per a l’ocupabilitat (I)

Aquest mòdul té una càrrega lectiva de 99 hores.

185,63 

UF del primer semestre

UF1 Gestió de pacients en l’atenció primària i l’atenció especialitzada

76,15 

UF2 Gestió i derivació de pacients en les diferents prestacions assistencials

38,08 

UF1 Tecnologia i comunicacions digitals, i processament de dades

57,12 

UF2 Tractament avançat de la informació, arxiu i presentació de la informació escrita

57,12 

UF3 Gestió de dades, disseny de fulls de càlcul i integració d’aplicacions

114,23 

UF1 La comunicació en l’àmbit assistencial

57,12 

UF2 Orientació i assessorament en l’àmbit sanitari

57,12 

UF1 La gestió administrativa als centres sanitaris

57,12 

UF2 La gestió administrativa en assajos clínics i projectes de recerca

114,23 

UF1 Incorporació al treball

57,12 

UF2 Prevenció de riscos laborals

57,12 

Veure altres semestres