Segon Semestre

Coneixeràs els sistemes orgànics, la terminologia mèdica i sabràs com aplicar al sistema sanitari tot el que has après.

Mòduls del Segon semestre

MP2: Terminologia clínica i patologia

Aquest mòdul té una càrrega lectiva de 132 Hores dividides en dues UF

226,29 

MP3: Extracció de diagnòstics i procediments

Aquest mòdul té una càrrega lectiva de 132 Hores dividides en dues UF

226,29 

MP4: Arxiu i documentació sanitària

Aquest mòdul té una càrrega lectiva de 99 Hores dividides en dues UF

144,96 

MP5: Sistemes d’informació i classificació sanitària

Aquest mòdul té una càrrega lectiva de 99 Hores dividides en dues UF

144,96 

UF del Segon semestre

UF1 El llenguatge de les ciències de la salut

56,57 

UF2 Fisiopatologia de sistemes i aparells

169,71 

UF1 Rastreig i indexació del document clínic

75,42 

UF2 Indexació d’episodis assistencials específics

150,86 

UF1 La documentació clínica

96,64 

UF2 L’arxiu clínic

48,32 

UF1 Els sistemes d’informació en sanitat

48,32 

UF2 La classificació internacional de malalties

96,64 

Veure altres semestres