Història

UN BREU PASSEIG PER LA HISTÒRIA

La Fundació per a la Docència Sant Llàtzer va néixer el 2012 per integrar l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT), que anteriorment va ser, des de 1918 i fins aleshores, l’Escola de la Creu Roja.

El 2018 vam celebrar, d’una banda, el primer centenari de la formació d’infermeres (fet que la va convertir en l’escola més antiga de Catalunya formant infermeres), i d’altra banda, els 25 anys en la formació de terapeutes ocupacionals –per la qual cosa va passar a ser el centre amb més trajectòria formativa en aquesta disciplina.

El llibre L’EUIT una Escola Universitària amb Història és la 3a edició de la història de la nostra escola, un reconeixement al passat i a totes les persones que han fet possible que l’Escola sigui el que és, un centre amb dues titulacions universitàries i amb una alta qualificació docent.

Amb aquest bagatge, la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer obre el Centre de Formació Professional Sant Llàtzer el curs 2019-2020 amb l’objectiu de crear línies formatives professionals que ajudin a resoldre problemes de la societat actual.