Ets una empresa i necessites alumnat en pràctiques?

La Formació en Centres de Treball (FCT) són pràctiques formatives no laborals que realitza l’alumnat que cursa programes de formació professional inicial (CFGS), mitjançant acord de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa. 

Un acord de col·laboració no és un contracte de treball, per tant l’alumnat en pràctiques no té la consideració de treballador per compte d’altri, per la qual cosa no se li pot aplicar cap normativa laboral que regula les relacions laborals. 

La FCT forma part del programa formatiu curricular dels CFGS, per tant ha de ser realitzat de manera obligatòria per l’alumnat per poder obtenir el títol de Formació Professional corresponent, excepte en aquells casos en què l’alumne/a reuneix els requisits per a poder obtenir la seva exempció.